Fdc Professional Championship S3
2 BO3 2021-02-25 18:53 1
完场
CDEC p Aries p

CDEC VS Aries

对局详情
 • 夜魇CDEC
 • 计时:0:34:3
 • 天辉 Aries
 • 23
  击杀
  11
 • 59408
  经济
  45024
 • 8
  推搭
  1
 • 3
  兵营
  0
 • 88366
  经验
  74494
出场名单
once.
Next M1stake
Blood
Ren
Beyond
Siamese
起风了
phoenix
Yds.
生死
双方过往对战记录
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2020-12-11 Aries 0-2 CDEC
2020-10-20 Aries 2-1 CDEC
CDEC战队近期战绩
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2021-02-24 Fdc Professional Championship S3 IG Vitality 1-2 CDEC
2021-02-22 CDEC 2-0 Dynasty
2021-02-07 DLG 0-2 CDEC
2021-02-01 SAG 2-1 CDEC
2021-01-22 CDEC 2-0 Dragon
2021-01-19 CDEC 2-1 Xtreme Gaming
2021-01-04 LGNB 0-2 CDEC
2020-12-25 CDEC 0-2 RNG
2020-12-24 CDEC 1-2 Aster
2020-12-23 IO 1-2 CDEC
共 10 场, 胜 
7
   负  
3
   平  
0
  胜率 
70%
Aries战队近期战绩
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2021-02-25 IG Vitality 1-2 Aries
2021-02-24 Fdc Professional Championship S3 Aries 2-0 Phoenix Gaming
2021-02-24 Aries 2-1 Crocodile
2021-02-23 Aries 2-0 Dynasty
2021-02-22 Aries 0-2 Dragon
2021-02-21 Aries 1-2 DLG
2021-01-28 Rampage 2-0 Aries
2021-01-28 The Prime 1-1 Aries
2021-01-27 Aries 2-0 Falcon Gaming
2021-01-25 Aries 2-0 River King
共 10 场, 胜 
6
   负  
3
   平  
1
  胜率 
60%
正在统计战队近场数据,请稍候...