2020 RPL冬季杯小组赛

联赛队伍战绩概况分析
队伍名 胜场 负场 胜率
Talon 10 2 83.33%
Buriram U 9 3 75.00%
EVOS 9 4 69.23%
POPS B 5 7 41.67%
KOG 4 9 30.77%
Neolution 0 12 0.00%
联赛队伍比赛详情
2020-09-27 15:40
完 
   POPS B 1 9 22 3 9
   Buriram U 3 19 9 14 19
2020-09-27 13:45
完 
   Talon 3 13 1 7 13
   EVOS 2 13 10 3 25
2020-09-26 18:00
完 
   Buriram U 3 10 12 10 12
   EVOS 2 14 1 19 15
2020-09-26 15:15
完 
   POPS B 2 15 17 4 10
   KOG 3 3 8 14 19
2020-09-26 13:00
完 
   Neolution 0 5 6 7
   Talon 3 13 10 17
2020-09-25 20:50
完 
   KOG 0 7 8 4
   Talon 3 18 16 12
2020-09-25 18:30
完 
   EVOS 3 9 17 16
   Neolution 0 2 5 11
2020-09-20 17:50
完 
   KOG 3 6 6 14 9
   Neolution 2 12 8 7 17
2020-09-20 15:40
完 
   Talon 2 16 3 8 16
   Buriram U 3 1 15 14 6
2020-09-20 13:45
完 
   EVOS 3 9 11 20
   POPS B 0 12 7 6
2020-09-19 18:00
完 
   POPS B 2 10 7 13 17
   Talon 3 14 19 3 13
2020-09-19 15:15
完 
   EVOS 3 17 19 13 16
   KOG 1 4 8 19 4
2020-09-19 13:00
完 
   Buriram U 3 12 15 18
   Neolution 0 2 0 6
2020-09-18 21:00
完 
   Neolution 0 10 3 9
   POPS B 3 13 15 16
2020-09-18 18:30
完 
   KOG 1 12 10 6 3
   Buriram U 3 14 16 15 20
2020-09-13 18:00
完 
   Buriram U 3 10 21 13 20
   POPS B 1 5 11 13 8
2020-09-13 16:34
完 
   Talon 3 8 14 18
   KOG 0 2 7 8
2020-09-13 13:00
完 
   Neolution 2 14 13 0 1
   EVOS 3 12 16 13 10
2020-09-12 17:55
完 
   EVOS 3 21 22 12 17
   Buriram U 1 3 5 21 11
2020-09-12 15:30
完 
   KOG 0 9 5 12
   POPS B 3 13 26 22
2020-09-12 13:00
完 
   Talon 3 5 14 15
   Neolution 0 2 3 8
2020-09-11 18:30
完 
   Neolution 2 5 6 16 19
   KOG 3 11 11 4 10
2020-09-06 18:30
完 
   Talon 3 11 17 12 10
   POPS B 1 3 12 21 6
2020-09-06 15:40
完 
   Neolution 0 4 8 4
   Buriram U 3 14 15 15
2020-09-06 13:45
完 
   KOG 2 9 7 13 3
   EVOS 3 8 21 8 18
2020-09-05 18:00
完 
   EVOS 3 17 11 11
   Talon 0 5 8 9
2020-09-05 15:15
完 
   POPS B 3 15 12 11 5
   Neolution 2 4 18 0 14
2020-09-05 13:00
完 
   Buriram U 1 14 9 20 8
   KOG 3 16 11 2 17
2020-09-04 20:50
完 
   Buriram U 0 5 16 6
   Talon 3 18 25 14
2020-09-04 18:30
完 
   POPS B 3 9 12 13 15
   EVOS 1 10 1 6 12
2020-08-30 17:55
完 
   POPS B 1 7 15 29 13
   Buriram U 3 21 17 5 15
2020-08-30 14:52
完 
   EVOS 3 5 23 22 17
   Neolution 1 9 20 15 16
2020-08-30 13:00
完 
   KOG 0 6 1 3
   Talon 3 16 13 13
2020-08-29 17:00
完 
   Buriram U 3 14 15 20
   EVOS 0 5 6 12
2020-08-29 15:23
完 
   Neolution 0 0 4 10
   Talon 3 13 15 14
2020-08-29 13:00
完 
   POPS B 3 11 18 24
   KOG 0 3 5 11
2020-08-28 18:30
完 
   EVOS 3 17 18 17
   KOG 0 6 6 9
2020-12-032020-12-172020-12-292021-01-062021-01-12