2021 LPL春季赛
0 2.66 BO3 2021-01-24 19:00 完场 2 1.48
LNG WE

战队
打call

奇币0

战队贡献排行

虚位以待

虚位以待

虚位以待

VS

虚位以待

虚位以待

虚位以待

LNG VS WE

对局详情
 • 指数:20.16 红方 LNG
 • 计时:0:24:57
 • 指数:0.98 蓝方 WE
 • 3
  击杀
  10
 • 39700
  经济
  45800
 • 1
  推搭
  3
 • 1
  小龙
  2
 • 0
  大龙
  0
 • -
  水晶
  -
 • 62
  等级
  66
比赛数据*经济差为最新数据
LNG
3
 

进行中

10
39700
45800 6.1K
WE
 • 1
 • 3
LNG
 • 英雄
 • 技能
 • 出装
 • 经济
 • 13
 • KDA:1/4/1

 • -
 • icon
 • 10
 • KDA:0/1/2

 • -
WE
 • 英雄
 • 技能
 • 出装
 • 经济
 • 15
 • KDA:0/0/4

 • -
 • 13
 • KDA:8/1/2

 • -
 • 14
 • KDA:1/0/8

 • -
 • 14
 • KDA:1/0/1

 • -
 • 10
 • KDA:0/2/3

 • -
出场名单
M1kuya
Tarzan
icon
Light
双方过往对战记录
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2020-07-14 WE 2-1 LNG
LNG战队近期战绩
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2021-01-17 LNG 2-1 TT
2021-01-13 LNG 2-0 IG
2020-12-21 LEG 0-1 LNG
2020-12-21 LNG 0-1 VG
2020-12-21 LNG 0-1 EDG
2020-12-21 DYU 0-1 LNG
2020-08-08 LNG 2-0 DMO
2020-08-05 LNG 2-0 LGD
2020-08-01 RW 0-2 LNG
2020-07-28 EDG 2-0 LNG
共 10 场, 胜 
7
   负  
3
   平  
0
  胜率 
70%
WE战队近期战绩
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2021-01-21 TT 0-2 WE
2021-01-17 WE 2-1 IG
2021-01-13 WE 2-1 V5
2021-01-10 WE 2-0 RW
2020-12-27 TES 3-0 WE
2020-12-26 JDG 2-3 WE
2020-12-25 LGD 0-3 WE
2020-12-22 BLG 0-1 WE
2020-12-22 WE 1-0 IG
2020-12-22 WE 0-1 RNG
共 10 场, 胜 
8
   负  
2
   平  
0
  胜率 
80%
正在统计战队近场数据,请稍候...