2020 AOV国际锦标赛小组赛
2 BO3 2020-11-21 19:45 完场 1
Flash Saigon P

战队
打call

奇币0

战队贡献排行

虚位以待

虚位以待

虚位以待

VS

虚位以待

虚位以待

虚位以待

Flash VS Saigon P

比赛数据
第1局第2局第3局
Flash
4
 

已结束

7
Saigon P
出场名单
ADC(??c Chi?n) 越南
Bronzev(Tr?nh ?ào Ti?n) 越南
XB(Xuan Bách) 越南
Bangg(Thóng Lai Bang) 越南
??tKòiii(Ti?n ??t) 越南
L?cL?c(Nguy?n C?ng Vinh) 越南
ProE(Quang Hi?p) 越南
NTB(T?n B?o) 越南
Elly(?? Thành ??t) 越南
Zeref(Thanh Lam) 越南
双方过往对战记录
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2020-09-27 2020 AOG冬季杯小组赛 Flash 1-3 Saigon P
2020-08-29 2020 AOG冬季杯小组赛 Saigon P 1-3 Flash
Flash战队近期战绩
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2020-11-19 2020 AOV国际锦标赛小组赛 Flash 2-0 Timing
2020-10-25 2020 AOG冬季杯淘汰赛 Flash 3-4 Box
2020-10-17 2020 AOG冬季杯小组赛 HEAVY 0-3 Flash
2020-10-10 2020 AOG冬季杯小组赛 Cerberus 1-3 Flash
2020-10-08 2020 AOG冬季杯小组赛 VGaming 2-3 Flash
2020-10-03 2020 AOG冬季杯小组赛 Flash 3-2 Box
2020-10-01 2020 AOG冬季杯小组赛 EVOS 0-3 Flash
2020-09-27 2020 AOG冬季杯小组赛 Flash 1-3 Saigon P
2020-09-25 2020 AOG冬季杯小组赛 Flash 1-3 FAP
2020-09-13 2020 AOG冬季杯小组赛 FAP 2-3 Flash
共 10 场, 胜 
7
   负  
3
   平  
0
  胜率 
70%
Saigon P战队近期战绩
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2020-11-21 2020 AOV国际锦标赛小组赛 FW 2-1 Saigon P
2020-11-19 2020 AOV国际锦标赛小组赛 Saigon P 2-0 MAD
2020-11-08 2020 AOG冬季杯淘汰赛 Saigon P 4-1 Box
2020-10-18 2020 AOG冬季杯小组赛 Cerberus 2-3 Saigon P
2020-10-11 2020 AOG冬季杯小组赛 VGaming 0-3 Saigon P
2020-10-09 2020 AOG冬季杯小组赛 Saigon P 3-1 FAP
2020-10-03 2020 AOG冬季杯小组赛 EVOS 0-3 Saigon P
2020-10-02 2020 AOG冬季杯小组赛 HEAVY 3-2 Saigon P
2020-09-27 2020 AOG冬季杯小组赛 Flash 1-3 Saigon P
2020-09-24 2020 AOG冬季杯小组赛 Saigon P 3-1 Box
共 10 场, 胜 
8
   负  
2
   平  
0
  胜率 
80%
双方对阵
队伍 一血率 一塔率 一大龙 一小龙 一水晶 10杀率
Flash 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Saigon P 0% 0% 0% 0% 0% 0%
最近10场
队伍 一血率 一塔率 一大龙 一小龙 一水晶 10杀率
Flash 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Saigon P 0% 0% 0% 0% 0% 0%