2019 The International
1 BO1 2019-07-12 19:30 0
完场
CHAOS Bald

CHAOS VS Bald

对局详情
 • 夜魇CHAOS
 • 计时:0:27:38
 • 天辉 Bald
 • 23
  击杀
  4
 • 66
  经济
  45
 • 9
  推搭
  2
 • 3
  破路
  0
比赛事件记录
第1局
19:45:53 +1 CHAOS
Bald +1 19:50:11
Bald +2 19:50:11
19:50:11 +7 CHAOS
Bald +7 19:50:11
Bald +1 19:50:48
19:50:48 +1 CHAOS
Bald +1 19:50:48
Bald +1 19:51:27
19:52:05 +1 CHAOS
19:52:05 +2 CHAOS
Bald +1 19:52:05
Bald +1 19:52:43
19:53:21 +1 CHAOS
Bald +1 19:53:58
Bald +1 19:54:34
19:54:34 +1 CHAOS
Bald +1 19:54:34
19:55:09 +1 CHAOS
19:55:09 +1 CHAOS
Bald +1 19:55:09
Bald +1 19:55:09
19:55:47 +1 CHAOS
Bald +1 19:55:47
19:56:25 +1 CHAOS
Bald +2 19:56:25
19:56:25 +1 CHAOS
Bald +1 19:56:25
19:57:04 +1 CHAOS
19:57:42 +2 CHAOS
Bald +2 19:57:42
Bald +1 19:57:42
Bald +2 19:58:18
19:58:18 +1 CHAOS
Bald +1 19:58:18
19:58:18 +1 CHAOS
Bald +1 19:58:53
19:59:28 +1 CHAOS
Bald +1 19:59:28
Bald +1 20:00:05
20:00:05 +1 CHAOS
Bald +1 20:00:05
20:00:44 +2 CHAOS
Bald +1 20:00:44
Bald +1 20:00:44
20:01:24 +1 CHAOS
Bald +1 20:01:24
Bald +2 20:02:05
Bald +1 20:02:05
20:02:46 +2 CHAOS
Bald +4 20:02:46
Bald +1 20:03:24
20:03:24 +1 CHAOS
Bald +1 20:03:24
Bald +1 20:04:00
Bald +1 20:04:00
Bald +1 20:04:00
20:04:35 +1 CHAOS
Bald +2 20:05:11
20:05:48 +1 CHAOS
Bald +2 20:05:48
Bald +1 20:05:48
20:06:26 +1 CHAOS
Bald +1 20:06:26
20:06:26 +1 CHAOS
Bald +2 20:07:05
20:07:05 +2 CHAOS
Bald +1 20:07:05
Bald +1 20:07:05
Bald +2 20:07:44
20:07:44 +1 CHAOS
Bald +1 20:07:44
20:09:34 +4 CHAOS
Bald +22 20:09:34
20:09:34 +34 CHAOS
Bald +40 20:09:34
20:09:34 +2 CHAOS
Bald +8 20:09:34
20:10:11 +1 CHAOS
20:10:11 +18 CHAOS
20:10:11 +32 CHAOS
Bald +5 20:10:11
20:10:11 +7 CHAOS
20:10:11 +3 CHAOS
击杀 经济 推搭 破路 经验
双方过往对战记录
日期 赛事 战队1 比分 战队2

暂无对赛记录

CHAOS战队近期战绩
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2019-07-12 CHAOS 0-1 HIPPOMANIACS
2019-07-12 CHAOS 1-0 Anti-MagE-
2019-07-11 CHAOS 1-0 six eight two
2019-07-11 CHAOS 0-1 Singularity
2019-07-11 The Final Tribe 1-0 CHAOS
共 5 场, 胜 
2
   负  
3
   平  
0
  胜率 
40%
Bald战队近期战绩
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2019-07-12 Aachen City 1-0 Bald
2019-07-12 Singularity 1-0 Bald
2019-07-11 Anti-MagE- 1-0 Bald
2019-07-11 HIPPOMANIACS 0-1 Bald
共 4 场, 胜 
1
   负  
3
   平  
0
  胜率 
25%
正在统计战队近场数据,请稍候...