2020 AOV国际锦标赛小组赛
2 BO3 2020-11-27 15:00 完场 0
Saigon P Timing

战队
打call

奇币0

战队贡献排行

虚位以待

虚位以待

虚位以待

VS

虚位以待

虚位以待

虚位以待

Saigon P VS Timing

比赛数据
第1局第2局
Saigon P
13
 

已结束

9
Timing
出场名单
Bronzev(Tr?nh ?ào Ti?n) 越南
Kiri(暂无) 韩国
Bangg(Thóng Lai Bang) 越南
MidHeart(暂无) 韩国
L?cL?c(Nguy?n C?ng Vinh) 越南
KwonHong(暂无) 韩国
NTB(T?n B?o) 越南
Nanohana(暂无) 韩国
Zeref(Thanh Lam) 越南
Chan(暂无) 韩国
双方过往对战记录
日期 赛事 战队1 比分 战队2

暂无对赛记录

Saigon P战队近期战绩
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2020-11-21 2020 AOV国际锦标赛小组赛 Flash 2-1 Saigon P
2020-11-21 2020 AOV国际锦标赛小组赛 FW 2-1 Saigon P
2020-11-19 2020 AOV国际锦标赛小组赛 Saigon P 2-0 MAD
2020-11-08 2020 AOG冬季杯淘汰赛 Saigon P 4-1 Box
2020-10-18 2020 AOG冬季杯小组赛 Cerberus 2-3 Saigon P
2020-10-11 2020 AOG冬季杯小组赛 VGaming 0-3 Saigon P
2020-10-09 2020 AOG冬季杯小组赛 Saigon P 3-1 FAP
2020-10-03 2020 AOG冬季杯小组赛 EVOS 0-3 Saigon P
2020-10-02 2020 AOG冬季杯小组赛 HEAVY 3-2 Saigon P
2020-09-27 2020 AOG冬季杯小组赛 Flash 1-3 Saigon P
共 10 场, 胜 
7
   负  
3
   平  
0
  胜率 
70%
Timing战队近期战绩
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2020-11-21 2020 AOV国际锦标赛小组赛 Timing 0-2 MAD
2020-11-19 2020 AOV国际锦标赛小组赛 Flash 2-0 Timing
共 2 场, 胜 
0
   负  
2
   平  
0
  胜率 
0%
双方对阵
队伍 一血率 一塔率 一大龙 一小龙 一水晶 10杀率
Saigon P 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Timing 0% 0% 0% 0% 0% 0%
最近10场
队伍 一血率 一塔率 一大龙 一小龙 一水晶 10杀率
Saigon P 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Timing 0% 0% 0% 0% 0% 0%